Estructura y personal

Director ejecutivo

Dr. Antoni Bennàssar Roig (abennassar@uib.es)
Tel.: 971 17 31 66

Servicios administrativos

Núria Planas Novella (fcatedrauniversitaria@gmail.com / catedra.iberoamericana@uib.es)

Área de web

Toni Llabrés
Tel.: 971 17 33 76